PHÒNG TRƯNG BÀY 1A

Tủ nội thất cổ tại Khải Vy đã hoàn thiện thủ công làm tủ. Chúng tôi lấy kinh nghiệm đó và pha trộn nó với những lợi ích của kỹ thuật hiện đại.

PHÒNG TRƯNG BÀY 2A

Tủ nội thất cổ tại Khải Vy đã hoàn thiện thủ công làm tủ. Chúng tôi lấy kinh nghiệm đó và pha trộn nó với những lợi ích của kỹ thuật hiện đại.

PHÒNG TRƯNG BÀY 3A

Tủ nội thất cổ tại Khải Vy đã hoàn thiện thủ công làm tủ. Chúng tôi lấy kinh nghiệm đó và pha trộn nó với những lợi ích của kỹ thuật hiện đại.

Nhà máy Khải Vy Quy Nhơn

Khu Công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Viêt Nam.

Điện thoại: (0256) 3549059
Fax: (0256) 3549061
Email: sales@khaivy.vn

Nhà máy Duyên Hải

Khu Công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Viêt Nam.

Điện thoại: (0256) 3549031-35490
Fax: (0256) 3549035 – 35490
Email: sales@khaivy.vn

Tổng công ty KV Furniture

28K Hoàng Quốc Việt (nối dài), P. Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 837850115
Fax: (+84) 837850113
Email: sales@khaivy.vn