CHỨNG CHỈ

ISO 9001-2008

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặc chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đòan đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặc chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có

Chứng chỉ khai thác rừng FSC™

FSC – Forest Stewardship Council (Hội đồng quản lý rừng) là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1993 tại Canada, tổ chức FSC hoạt động một cách độc lập, phi lợi nhuận. Tổ chức này đưa ra các quy tắc và trách nhiệm quản lý rừng đến các doanh nghiệm kinh doanh và khai thác các sản phẩm gỗ phù hợp với môi trường và các lợi ích xã hội.

Thân thiện với môi trường tự nhiên luôn là mối quan tâm hàng đầu của Khải Vy. Hầu hết các sản phẩm của Khải Vy đều sử dụng các sản phẩm đến từ các cánh rừng được quản lý và phát triển vững bền của chúng tôi. Nhận được chứng chỉ khai thác rừng FSC là một niềm vinh dự lớn của Khải Vy. Logo FSC đóng trên các sản phẩm của Khải Vy cho phép người dùng có thể truy xuất nguồn gốc cùng từng thớt gõ sử dụng trong quá trình sản xuất của Khải Vy..

Thành viên Mạng lưới kinh doanh Lâm sản Toàn cầu

Khải Vy gia nhập thành viên của Mạng lưới kinh doanh Lâm sản Toàn cầu từ năm 2001, với mong muốn gia tăng nhận thức về trách nhiệm về kinh doanh khai thác gỗ, đồng thời đưa ra việc phát triển bền vững các vùng trong nguyên liệu và cam kết phát triển các mặt hàng thân thiện với môi trường.

QUY CHẾ

Bộ Quy Chế REACH – EU market

REACH, viết tắt từ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, là một quy định trong liên minh Châu Âu về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất, gồm các nội dung Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Chứng nhận (Authorisation) và Hạn chế các chất hóa học (Restriction of Chemical substances). Quy định này được ban hành ngày 01/06/2007 và sẽ được thực hiện trong nhiều giai đọan trong vòng 10 năm.
Mục đích của quy định này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người và môi trường bằng cách áp dụng các phương pháp đánh giá độ nguy hại của các chất mà không ảnh hưởng đến lưu thông hóa chất trong thị trường EU.

Các sản phẩm xuất xưởng của Khải Vy đều tuân thủ các quy tắc ban hành trong quy chế REACH với nồng độ hóa chất được kiểm soát tối đa (không formaldehyde gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng).

Đạo luật cải tiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA) – Thị trường Mỹ

Được ban hành vào năm 2008, Đạo luật cải tiện an toàn sản phẩm tiêu dùng – CPSIA có các quy định khắc khe về tiêu chuẩn an toàn cho các sản phẩm tiêu dùng (trong đó có sản phẩm nội thất) khi được nhập vào thị trường Mỹ. Theo đó các nhà sản xuất phải được kiểm định quy trình sản xuất, các tiêu chuẩn hóa chất vô hại với người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG

BSCI

BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Khải Vy đảm bảo bộ quy tắc BSCI được thực hiện trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ thống IWAY

Hệ thống IWAY là tiêu chí hoạt động của tập đoàn IKEA với các yêu cầu đối với các nhà cung cấp của minh. Trong đó có yêu cầu khắt khe về việc sử dụng người lao động và các quyền lợi của người lao động. Theo đó các nhà cung cấp của IKEA phải có trách nhiệm và thực hiện đúng tiêu chí này.